divendres, 26 de març de 2010

Dona i Art a Espanya: Artistes d’abans de 1936

Dona i Art a Espanya: Artistes d’abans de 1936. Obra exposada-obra desapareguda, és l'excel·lent Tesi Doctoral del professor Vicent Ibiza, company del nostre institut. La va presentar l'any 2004 i ha sigut impresa en dos llibres diferents. El nostre col·lega ha tingut a bé deixar al públic, per mitjà d'aquest blog, el seu treball a fi que el puguem consultar quan vulguem. Transcrivim ací el full de presentació de la seua obra. En una pròxima entrada comentarem les qualitats d'aquesta investigació tan valuosa pel que suposa descobrir l'ocultació de la dona artista espanyola des de l'edat mitjana fins a la Guerra d'Espanya. 

A la Història de l’Art oficial, les artistes (pintores, escultores, ceramistes etc...)
mai no han estat considerades. L’absència de notícies sobre les seues biografies
i sobre la seua producció artística és una constant, i aquesta absència ha
justificat l’argument que o bé no existiren, o en tot cas que la seua producció
era d’escassa qualitat.
La present tesi té com a objectiu fonamental desmuntar aquesta fal·làcia, així
aporta notícies sobre l’existència de creadores en totes les èpoques i en les
diverses activitats artístiques en què participen.
Recull les aportacions teòriques de les investigadores feministes que plantegen
que aquesta absència no és quelcom innocent, sinó que ve donada perquè la
Història de l’Art oficial ha desenvolupat un discurs masculí, inserit en unes
estructures del saber netament sexistes.
Per altra part rastreja quina ha estat la seua producció artística i on es troba
incloent les referències documentals i la informació dels diversos museus
espanyols que conserven les seues obres, així com les exposicions que sobre
elles s’han realitzat des de finals del segle XIX a l’actualitat. Finalment
incorpora un Diccionari Biogràfic de totes les autores citades al treball.
En definitiva, tracta de donar una eina per als investigadors del tema, amb la fi
de normalitzar la situació, incloure les artistes a la historiografia oficial i
procurar que la seua obra aflore des del magatzems i es puga gaudir als museus
on s’hi troba.
Com s’indica al treball, mentre la meitat de la humanitat estiga soterrada sota la
llosa de l’oblit, mai no es podrà parlar d’una vertadera Història de l’Art.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per deixar-nos el teu comentari.